Øresundsbron from Humle Rosenkvist on Vimeo.

Password: Øresund2016


2016

I November 2015 inför Sverige tillfälliga gränskontroller, i December 2016 är dessa fortfarande aktiva.
"Gränskontrollerna förlängs ytterligare" är en dokumentation och ett uppmärksammande om Sveriges nuvarande situvation. Hur länge kan något vara anses vara tillfälligt? Är lov-orden om tillfällighet sanning eller ett sätt för Sveriges regering att långsamt luska in sina medborgare i nya rutiner?
Men det är också ett uppmärksammande av Europa, om ett ställe där gränser skulle vara öppna och resande och förflyttning enkelt.