Audio Walk - Elverhøy, Tromsø.
Röd punkt, start - Blå punkt, slut
Slingan är circa en kilometer lång och tar ~15 minuter

- Starta ljudfilen vid skylten, ca 4 meter in på slingan.
- Följ gångstegen i bakgrunden för att hålla riktigt tempo.
- Om du trotts detta kommer till ett vägskäl utan att ha fått vidare direktiv,
vänta där tills information om höger eller vänster kommer.
- Kommer ingan vidare information, fortsätt rakt fram.

Trevlig vandring!