Skulpturpark För Midnattssol, Tromsø
2018Pop-up Skulpturpark; the un-kown area of Rekror Steens gate / Elvegate.
Exakt placering: https://goo.gl/maps/9pnb5BeEdYq

Aldrig förr har jag sett en stad med så lite parker, med så få gröna plättar i centrumnär miljö. Jag saknar friserade häckar och nyklippt gräs, ställen att vara på utan konsumtion.
Här finns en potentiell park, ett kommande bostadsområde, en parkering och vilda ängsblommor.
Där ses vi.

Eventet varade en helg och avslutades med en grillning i solen.

Pop-up Sculpture Park; the un-kown area of Rekror Steens gate / Elvegate.
Exact location: https://goo.gl/maps/9pnb5BeEdYq

Never before have I seen a city with so few parks. I miss the trimmed hedges and freshly cut grass, places to be without consumption.
Here is a potential park, an upcoming residential area, a parking lot and wild meadow flowers.
See you there.

The event lasted a weekend and ended with a barbecue in the sun.

Keramik & Event